watervoorziening

watervoorziening

Zonder een aansluiting op een waterbron kunt u niet beregenen.

Er zijn verschillende waterbronnen te onderscheiden o.a. leidingwater, oppervlaktewater en grondwater.

De verschillende waterbronnen hebben allemaal zo hun
voor- en nadelen.

Leidingwater

Leidingwater Watertechniek Salland

Als groot voordeel heeft leidingwater dat het continue beschikbaar is met een constante kwaliteit. 

Nadelig is dat leidingwater een relatief lage capaciteit en druk heeft. Daardoor kunnen er vaak maar weinig sproeiers op één groep geplaatst worden.
Pop-up sproeiers hebben druk nodig om omhoog te komen en een gelijkmatige waterverdeling te geven. Deze lage druk kan in sommige situaties verholpen worden door een buffertank met pomp te installeren.

Druppelleiding laat zich goed lenen voor een lage druk van leidingwater.

Weliswaar is leidingwater kostbaar, iedere 3m moet betaald worden.

“Kosten berekening leidingwater”

Voorbeeld; Drie sproeiers werken samen zo`n 3,6 kubieke meter water per uur weg.
Dat komt neer op € 36,00 euro per 10 sproei uren, ervan uitgaand dat water 1 euro per kubieke meter kost.

Oppervlaktewater

tuinsproeier

Door middel van een pomp kan er oppervlaktewater uit o.a. beken en sloten opgepompt worden, dit water kan dienen voor beregening. Tijdens een mooi weerperiode kan de temperatuur van slootwater oplopen tot boven de
20 graden Celsius. Voor planten en dus ook voor gras is het warmere water prettig. Een ander voordeel is dat dit oppervlaktewater gratis is, maar er kan een onttrekkingsverbod opgelegd worden door het rijk of het waterschap bij extreme droogte in een bepaald gebied.

Eventuele waterplanten e.d. in het oppervlaktewater, zijn tegen te houden met een grof voorfilter aan de zuigkorf en een fijn filter op de pomp. 

“Kosten berekening oppervlaktewater”

Voorbeeld; Zodra u oppervlakte water zelf oppompt zijn er alleen kosten van de stroom en een stukje afschrijving van de pomp. Als de pompmotor een vermogen heeft van 1,1 kilowatt, bij een stroomprijs van € 0,22 kost deze variant € 2,42 per 10 sproei uren.

Grondwater

Grondwater

Om gebruik te kunnen maken (mits toegestaan) van grondwater, zal er een bron gemaakt moeten worden.

Het creëren van een bron kan door middel van een spuittechniek of een grondboring.

Vervolgens kan het water door een (bron)pomp omhoog gepompt worden. 

Nadelen kunnen zijn dat de kwaliteit van het grondwater te wensen overlaat en de temperatuur is vaak niet warmer dan 10 a 14 graden Celsius.

“Kosten aanbrengen grondwaterbron”

Het laten “spuiten” (aanbrengen) van een grondwaterbron bestaande uit een 75 mm filterbuis kost een paar honderd euro. Er bestaat een kans dat er een harde laag in de grond zit, waardoor er geen water in bereik komt.

Bij een grondboring is de kans aanzienlijk groter dat er een waterbron aangeboord wordt, deze manier van creëren van een waterbron is beduidend duurder.

Call Now Button
Chat openen
Meer informatie?
Hallo, waarmee kunnen we je van dienst zijn?